0%
Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Õpetajate küsimustik (TLU)

Hea õpetaja!

Täname Teid, et olete nõus osalema uuringus, mille eesmärk on analüüsida Eesti koolide, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate toimetulekut distantsõppega COVID-19 viirusest põhjustatud eriolukorra ajal, et kavandada tegevusi ja ressursside planeerimist tulevikus. Uuringu viivad läbi Tallinna Ülikooli teadlased. Uuringu raames täidavad küsimustiku nii õpetajad, õpilased ja koolijuhid kui ka lapsevanemad, et mõista distantsõppe korraldust läbi erinevate osapoolte kogemuse. Uuringus osalemine ja küsimustikule vastamine on vabatahtlik ja uuringus osalejatele tagatakse konfidentsiaalsus. Teie andmeid säilitatakse uurimise eesmärkidel pseudonüümitud kujul. Tagasiside koolijuhile õpetajate vastuste kohta tuleb üldistatud kujul ning osalejate vastuseid nimeliselt ei edastata. Uuringutulemused avaldatakse üldistatud kujul ning vastajate isikuid ja koole ei avaldata.

Küsimustikus ootame, et mõtlete nii üldisele õppekorraldusele viimasel paaril kuul kui ka enda aine õpetamisele, mille puhul ootame, et vastates peate silmas ühte konkreetset klassi.

 

Küsimustiku täitmine võtab aega ca 20-30 minutit.

 

Kairit Tammets, uurimisprojekti koordinaator
kairit.tammets@tlu.ee