Koosloome programm 2022

Haridustehnoloogiline koosloome programm alustab 3. lendu!

Augusti lõpus sai alguse järjekordne koosloome programmi hooaeg!

Millega tegu?

Koosloome haridusasutuste ning ettevõtete vahel põhineb rahvusvahelistel riiklikel edulugudel, mis on aidanud kaasa haridusvaldkonna innovatsioonile ja (idu)ettevõtluse edendamisele. Parimaks näiteks ja eeskujuks on Soomes haridusinstitutsioonide ja xEdu kiirendi koostöös välja töötatud mudel KYKY Living Lab ja University College London (UCL) pakutav programm EDUCATE.

Eestis juurutatava koosloome eesmärgiks on kiirendada haridusinnovatsiooni kaasates haridusvaldkonna iduettevõtteid ja haridusasutusi.

Programmi teemad:

Selleaastane programm keskendub neljale suuremale teemale. Otsime lahendusi, mis aitavad kaasa alljärgnevale:

 • Mõtlemise arendamine. Õppija mõtlemise arengut toetavate õpetamisviiside katsetamine ja toetamine.
 • Loovuse arendamine. Õppija loovuse arendamine, mis toetaks õppetegevusi ning mis võimaldaks õppijatel avastada, uurida ning rakendada oma loovust asjakohasel, huvitaval ja rahuldust pakkuval viisil.
 • Õpioskuste toetamine. Õppijate õpioskuste teadlik toetamine, mis aitaks tõhusamalt õppida, oma huvisid ja tugevusi teadvustada ja võimalikke õpiteid planeerida.
 • Vaimne ja füüsiline heaolu. Õpetajate ja/või õppijate vaimsele ja füüsilisele heaolule keskendumine, pakkudes lahendusi, mis aitaksid heaolu tõsta ja hoida.
Väärtused osalejate jaoks:

Programmis osalemise väärtus iduettevõtetele/meeskondadele:

 • Idee arendamine ja valideerimine teadlaste ja lõppkasutajatega
 • Tugev referents ning usaldusväärsus edasiseks kasvamiseks ja laienemiseks
 • Ametlik tunnustus kui Eesti haridusinnovatsiooni edendaja
 • Võimalus osaleda haridustehnoloogilistes töötubades
 • Võimalus esitleda lõpuüritusel enda lahendust ka Heateo Haridusfondile, mis tegeleb haridusuuenduste toetamisega Eestis.

Programmis osalemise väärtus õpetajatele:

 • Olla väga oluline osaline haridustehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel
 • Võimalus kaasata enda õpilasi tegevustesse ja rikastada õppetööd
 • Võimalus osaleda haridustehnoloogilistes töötubades
 • Tunnistus TLÜ poolt

Mõtteid eelmistel aastatel osalenutelt:

 • “Tore koostöö, meeldiv õhkkond!”; “Töötoad olid väga huvitavad, kasulikud, harivad!”;
 • “Minu jaoks oli huvitav kogeda ja õppida!”
 • “Õpetajad kasutasid meie vahendit oma tundides ja nad lasid meid ka enda tundidesse. See kõik oli väga väärtuslik meie jaoks”.

Kontakt:

Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

2022. aastal alustab programm kolmandat korda. Programmi juhib Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia keskus ning aitavad ellu viia Tartu Ülikool, EdTech Estonia, Haridus- ja Teadusministeerium ning Startup Estonia. 2020. aasta programmist saad täpsemalt lugeda siit ning 2021. aasta programmi info on siin