7 Kursuse lõpuprojekt

Kursuse suureks lõpuprojektiks on õpitu kordamine ja selle esitamine digiteenust puudutava pakkumise vormis. Pakkumise osadeks on ideekava selgitamine ja potentsiaalse tehnilise lahenduse tutvustus, mida antud kursusel on õpitud. Pakkumine ei sisalda finantseelarvet.

 • Lõpuprojekti on hea teha 3-4 meeskonnakaaslasega, sest siis jätkub igaühele tegevust ja ülesandeid.
 • Digiteenuse pakkumine on loodud konkreetsele kliendile ehk siis tuleks viia läbi antud teemal kliendivestlus, et saada teada tema soovid.
 • Planeerige tegevuse elluviimiseks vähemalt 2-3 nädalat.

Otsustuse koht

Kuna kursusel osales erineva oskusega õpilasi, siis tuleks valida vastavalt oma oskustele ja õpitule ka lõpuprojekti esitamise tase. Projektimeeskond teeb ise otsuse, millised lisamaterjali osad on lõpuprojekti kirjeldamisel ja näidiste realiseerimisel abiks ning millised vahele jäetakse. Ära karda pöörduda tagasi läbitud materjali juurde, et meenutada, mida õppisid varem!

Algajad: Koostage ideekava teenuseks välja mõeldud kliendile (eesmärk, vajadused, ajakava) ja realiseerige see vabalt valitud sisuhalduses, mida kursuse raames õppisite. Demonstreerige õpetajale tehtut, raportit/pakkumist ei loo.

Keskmised*: Viige läbi vestlus kliendiga (kui võimalik) ja kaardistage tema vajadused; looge ideekava, kirjeldage vajadused ja eesmärk. Realiseerige see vabalt valitud sisuhalduses, mida kursuse raames õppisite (võid kasutada online-teenust või oma installeeritud serverilahendust). Looge ka antud projektile toetuseks sotsiaalmeediakanal/kampaania. Koguge materjal ühte dokumenti kokku ja koostage sellest lihtsustatud ideekava-pakkumine.

Edasijõudnud**: Viige läbi vestlus kliendiga ja kaardistage tema vajadused; looge ideekava, kirjeldage vajadused ja eesmärk. Looge ajakava kasutades veebipõhist lahendust. Realiseerige idee vabalt valitud sisuhalduses, mida kursuse raames õppisite oma serverilahenduse peale. Kogu materjal esitage projektiplaanina koos pildimaterjaliga, mis selgitab pakutavat lahendust ja võimalusi (ideid saad ülesande kirjeldusest, mida võiks pakkumisse lisada – kasutage seda, mida peate vajalikuks).

Lõpuprojekti abimaterjal

Etapp I – kliendiga kohtumine

Kliendiga kohtumisele läheb projekti projektijuht. Kliendiga võib kohtuda mitu korda, aga tuleks samal ajal kliendi aega mitte kulutada.

Projektijuhi eesmärgiks on saada kliendilt sisend pakkumise loomiseks:

 • Kliendi nimi.
 • Kliendi tegevusvaldkond.
 • Kellele loodavat digiteenust soovitakse pakkuda (lõppkasutaja)?
 • Millist essmärki kannab teenus, millist muret lahendada püütakse?
 • Milline peaks olema digiteenuse funktsionaalsus kliendi vaatest?
 • Millised on loomise piirangud (peab sobituma olemasolevasse süsteemi, turvalisust või seaduseid puudutavad piirangud)?
 • Kas klient oskab nimetada sarnast lahendust, mille alusel ta antud teenust soovib (konkurent vms)?

Etapp IIa – projektijuhi tööks on antud pakkumise loomine, mille osadeks on kirjeldada projekti ideekava, mis koosneb: 

 • Teenuse nimest.
 • Teenuse pakkuja kirjeldusest (KOV, riik, eraettevõtlus, MTÜ).
 • Teenuse valdkonna kirjeldusest.
 • Fooksugrupi kirjeldusest (kellele teenus on suunatud).
 • Teenuse eesmärgist/probleemist, millele lahendust pakub.
 • Olukorra kirjeldusest antud teenuse vallas (konkurendid ja olemasolevad võimalused).
 • Meeskonnaliikmete kirjeldusest, kes projektis tööd teevad.
 • Ajakavast projekti elluviimiseks (võib kasutada e-teenust selle visualiseerimiseks).
 • Kirjeldusest, millised on pakutava teenuse seaduslikud alused.
 • Kirjeldusest, milline on pakutava teenuse leping nt teenuse lõppkasutajale.
 • Kasutatava digiteenuse tehnoloogia kirjeldusest.
 • Näidislahenduse funktsionaalsusest (toimiv lahendus olemasolevate oskuste piires ilma sisu ja disainita).
 • Kasutajate haldamise võimekuse näitest (olemasoleva lahenduse baasil).
 • Turvalisuse ja riskide analüüsist.

Etapp IIb – tehniliste inseneride (administraatorite) töö antud pakkumises luua näidismaterjal:

 • Kasutatava digiteenuse tehnoloogia kirjeldus.
 • Näidislahendus funktsionaalsusest (toimiv lahendus olemasolevate oskuste piires ilma sisu ja disainita).
 • Kasutajate haldamise võimekuse näide (olemasoleva lahenduse baasil).
 • Turvalisuse ja riskide analüüs, anda nõu projektijuhile.

ja mõelda kaasa teemadel:

 • Meeskonnaliikmete kirjeldus, kes projektis tööd teevad, anda nõu projektijuhile selle loomisel.
 • Ajakava projekti elluviimiseks enda tööd puudutava tegevuse osas.
 • Millised on pakutava teenuse seaduslikud alused, anda nõu projektijuhile.
 • Milline on teenusleping nt teenuse lõppkasutajale, anda nõu projektijuhile.

Etapp III – pakkumise kokkupanek ja esitamine

 • Koostage pakkumine, mis on ühes failis koos näitepiltidega.
 • Esitage pakkumine ülevaatuseks kliendile tagasiside saamiseks.
 • Kliendi tagasiside alusel parendage pakkumist.

Antud kursuse lõpus tutvustage võimalusel loodud pakkumist ja ette tulnud takistusi (meeskonnatöö, klient, tehnilised oskused) ka teistele meeskondadele.

Tagasiside on meile oluline

Tagasisidet materjalile saab anda siit – kliki siia

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiteenused on loodud Birgy Lorenz, Meelis Antoi, ja Kaido Kikkas poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut