Kursus “Digiteenused” on üks osa gümnaasiumi informaatika ainekavast.

Kursuse eesmärk on tutvustada digiteenuste (e-teenuste) valdkonda ja sellega igapäevaselt kokku puutuvate ametite ülesandeid; samuti anda praktilisi kogemusi digiteenuse ideekava loomiseks ja arendamise juhtimiseks ning juhendada digiteenuse kasutuselevõtuks keskkonna loomist ja selle turvalist haldamist.

Materjalide loomist toetas:

Õpiväljundid

Kursuse läbinu oskab:

● Nimetada digiteenuseid erinevate eluvaldkondade kodanikele (sh õpilastele).
● Kirjeldada valitud digiteenuse toimimist, osi ja funktsioone.
● Võrrelda kahte erinevat riigi/kohaliku infosüsteemi kasutamisjuhendit ja dokumentatsiooni, tuua välja sarnasused ja erinevused.
● Analüüsida enda käitumist noortele suunatud digiteenuse kasutajana.
● Nimetada levinud turvariske digiteenuste kasutamisel ja arendamisel.
● Võrrelda kahe erineva idufirma (start-up´i) elutsüklit: uurides välja, kuidas idufirmad alustasid ja arenesid, milline on nende maine, kellele on nende teenused suunatud jne.
● Põhjendada tehtud tehnoloogilisi valikuid ja samme enda loodud projektis nii süsteemi, tehnoloogia, seadmete jms turvalisuse kui ka praktilisuse vaatenurgast (ettevõtja, arendaja, projektijuht, kasutaja/klient).

Informaatika ainekava teisteks osadeks on järgmised kursused: programmeerimine, tarkvaraarendus, tarkvaraanalüüs ja testimine, kasutajakeskne disain ja prototüüpimine. Kursused võtab kokku omaloominguline digiteenuste lahendusprojekt, mille käigus kohtuvad erinevaid kursusi läbinud noored ning teevad üheskoos midagi innovaatilist ja vajalikku.

Teised kursused leiate siit:

Erikursus:

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiteenused on loodud Birgy Lorenz, Meelis Antoi, ja Kaido Kikkas poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut