19 NumPy

Sissejuhatus

NumPy (ingl Numerical Python) on mitmemõõtmeliste järjendite töötlemiseks mõeldud Pythoni moodul. See loodi 1995. aastal ja kandis nime Numeric. Alates aastast 2006 kannab moodul nime NumPy. Peamiselt kasutatakse NumPy moodulit andmetöötluses ja teaduslikes arvutustes. Näiteks on Numpyt kasutatud heliprogrammis Pitch Perfect ning multimeediast tuntud vektorgraafika programmi Inkspace’i viimases versioonis kujutise moonutamisel. Andmetöötluses eelistatakse kasutada NumPyt, sest lisaks Pythonile on selle kirjutamiseks kasutatud C-keelt ning moodul on seetõttu palju kiirem kui tavaline Python. Lisaks ei pea kasutama Pythonile omaseid tsükleid, kuna NumPyga toimuvad tehted otse järjenditel.

Näide NumPy eelistest

Ühemõõtmelisest järjendist positiivsete täisarvude võtmine:

Harilik Python

b = [3,-1,-2,4,-6,8]

tulemus = []

for element in b:

   if element > 0:

       tulemus.append(element)

print("Tulemuslist: ", tulemus)

Väljund:

Tulemuslist: [3, 4, 8]

NumPy

import numpy as np

b = np.array([3,-1,-2,4,-6,8])

print("Järjendi positiivsed täisarvud: ", b[b > 0])

Väljund:

Järjendi positiivsed täisarvud: [3 4 8]

Täpselt samamoodi saab võtta ka kahemõõtmelisest NumPy järjendist positiivseid täisarve:

import numpy as np

b = np.array([[3,-1,-2],[4,-6,8]])

print("Järjendi positiivsed täisarvud: ", b[b > 0])

Väljund:

Järjendi positiivsed täisarvud: [3 4 8]

Näidetest on näha, et NumPyga saab sama asja teha kõigest paari reaga.

Põhjalikumalt saab NumPyga tutvuda https://courses.cs.ut.ee/2018/eprogalused2/spring/Main/PART5F.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Merilin Säde jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut