16 Talendijaht

Antud peatükk annab ülevaate:

 • noorte võimalustes ennast avastada ja oma talent välja arendada
 • võistlustest Eestis ja maailmas

Kes on talent?

Koolitused ja võimalused ennast ise harida

Esimene kanal, mida võiks uurima hakata on Targalt Internetis Küberturbe Ülesanded, mis koondab endast algajale mõeldud ülesannete kollektsiooni. Ülesanded on loodud Eesti noorte talentide ja küberkaitse võistluste korraldajate poolt. Ülesandeid tuleb pidevalt juurde: https://ylesanded.targaltinternetis.ee/.

Antud veebilehelt leiab ülevaate ka erinevatest muudest välismaistest e-keskkondadest, kus saab enda oskuseid proovile panna (kõige lõpus leia: KüberKaitse harjutamise keskkonnad – neid on seal 20-30 tükki läbi analüüsitud, mida Eesti talendid on enda harimiseks kasutanud).

Tasub uurida, milliseid võistluseid Eestis korraldatakser, et ennast seeläbi proovile panna ja harida. Näiteks üheks avatud võistluseks on CTF (Capture the Flag) laadi tegevused, mis toimuvad väikestele gruppidele (20-50 inimest), milles meeskonnatööna võistluse käigus üksteiselt õpitakse. Suuremate võistluste (KüberNaaskel) eesmärgiks on leida talendid KüberLaagrisse, milles viiakse läbi erinevaid harivaid tegevusi ja kohtutakse ka erinevate küberkaitsevaldkonna ettevõtjatega. Antud laagrisse pääsevad ainult parimad, kes on ennast antud võistlusel tõestanud.

Soovitused algajatele:

Algaja Küberkaitsja teekaart

Veebilehelt leiab ka ülevaate, milliseid erinevaid oskuseid oleks mõistlik endas arendada, et erinevatel võistlustel parimalt hakkama saada nii Eestis kui ka maailmas. Eeldus: internetis otsimise oskus, keeleoskus, probleemilahendamise oskus, tavakasutaja tasemel tehnoloogia tundmine.

Erioskused, mida saab arendada läbi tüüpiliste tegelaste, keda kohtab võistlustel:

 • INIMESTE JUHTIJA – Tegeleb strateegia ja planeerimisega ning riskianalüüsiga. Puutub kokku eetika, juriidika teema küsimustega, loob ja viib läbi esitlusi, tegeleb inimestega ja juhib kommunikatsiooni. Inimlike aspektide hulka kuuluvad ka teadmised tehnosahkerdamisest.
 • ADMINISTRAATOR (KAITSJA) – Tegeleb süsteemide ja teenuste administreerimise ja parendamisega. Enamasti jaotatakse tegijaid süsteemi- (win/linux/veeb/mobiil) ja võrguadministraatoriks (tulemüürid, võrguehitus). Oskuste järgi jagunetakse algatajateks (oskab hallata ja kergeid probleeme lahendada), kesktase (oskab reegleid luua), kõrgtase (oskab süsteemi luua, nt olla arhitekt). Oluline oskus on tuvastada probleeme ja koguda tõendeid (forensics).
 • SKRIPTIJA – Tegeleb koodianalüüsi ja skriptide automatiseerimisega. Oskab turvaliselt programmeerida.
 • PENTESTER (RÜNDAJA) – Tegeleb nõrkuste leidmise ja ründamisega. Omab erinevaid teadmisi operatsioonisüsteemidest (Win, Linux, Mobiil-ID) ja veebi/andmebaaside programmeerimisest ja nende aukudest, skriptidest aukude ärakasutamiseks. Võib kokku puutuda RootKit, Reverse engineering, OSINT teemadega.
 • RIISTVARA NÕRKUSTE LEIDJA – Tegeleb riistvara nõrkuste leidmisega ja tõendite kogumisega (forensics). Mobiilseadmete, kiipkaartide, Arduino, lukkude jt seadmete murdmine, digiloogika kasutamine. Oskused on seotud elektrooniku ametiga, aga kõrgemal uute toodete arendaja tasemel.
 • KRÜPTOGRAAF – tegeleb šifrite loomise ja lahendamisega erineval tasemetel (algoritmid, avalik/salajane võti jne), loogikaülesannetega, räsi ja plokiahelaga ning stenograafiaga.

Võistlused

Küberkaitse vallas on Eestis võistluseid korraldatud alates 2015. aastast, kui Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus hakkas Kaitseministeeriumi tellimusel läbi viima KüberPähkli võistlust nooremate vanuseklassile ja KüberOlümpia võistlust vanematele vanuseklassile. Alates 2016. aastast on Eesti esindajad osalenud ka rahvusvahelisel meeskonnavõistlusel European Cyber Security Challenge. Alates 2017. viib ellu Küberolümpia projekti Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech), kes on loonud juurde mitmeid lisavõimalusi ja kaasanud uusi toetajaid nagu näiteks Eesti Interneti Sihtasutus, Zone Media jt. Alates 2023 korraldab KüberNaaskli võistlust CR14, kuid kooliõpilasi enam puudutavaid võistluseid viib jätkuvalt ellu TalTech.

Eestis toimuvad küberkaitse võistlused täna:

 • KüberPähkel uuring toimub kaks korda aastas (oktoober ja veebruar) ja selle sihtrühmaks on 4.-9. klasside õpilased. Uuringus osalemine annab võimaluse vastata umbes 30 erinevale digitaalse ohutuse valdkonna küsimusele. Uuringu tulemusi võrreldakse maakondade lõikes. Enamasti osaleb 40% sihtrühmast ehk ~200 kooli (9000 õpilast). Info www.kyberpahkel.ee
 • KüberPuuringut hakati läbi viima 2018. aastast ja selles kutsuti osalema 7.-12. klasside õpilasi. Koolid viisid oktoobris läbi testimise ~23-30 küsimusele ja lubatud oli kasutada piiratud aega. Tänaseks osalevad testimises aastas 3500 õpilast ja 25% Eesti koole. Võistluse individuaalne eelvoor kestab 45-90minutit ja toimub koolis. Võistluse põhivoor võistkonnaga onlines kestab 2-3 tundi ja stiiliks oli Capture the Flag (CTF) lipuvõistlus. Kategooriad olid: 7.-9. klass, 7.-12. klass, 10.-12. klass, kutsekool. Info www.kyberpahkel.ee
 • KüberNaaskel on noorte talentide suurvõistlus, kuhu on oodatud osalema 14-24 aastased noored Eesti kodanikud ja residendid. Võistlusele registreerumine avatakse enamasti paar kuud varem ja siis toimub 4-tunnine online eelvoor ja sellele järgneb 4-6 tunnine põhivoor kohapeal parimale 50-le edasijõudnule. Eelvoorus osaleb enamasti 150-200 osalejat. Kahest vanuseastmest valitakse välja parimad, parimad valitakse välja ka residentide hulgast, keda kutsutakse edasi lõppvooru. Põhivõistluse ajal toimub ka TalTech KüberKonverents. Info www.kybernaaskel.ee

KüberNaaskli võistluse ajal toimub ka TalTech KüberKaitse seminar, kuhu on ka noored alati osalema oodatud.

Muud võistlused:

Capture the Flag (CTF) lipuvõistlused toimuvad Eestis erinevate korraldajate poolt. Infot saab kanalilt FB Küberolümpia https://www.facebook.com/kyberolympia/ ja Cyber Security Games Estonia https://www.facebook.com/groups/cybergamesest/

Näide CyberTech korraldatava Cyber Battle Estonia 2021 videoid laagritest:

Rahvusvahelised võistlused, milles Eesti enamasti osaleb:

 • European Cyber Security Challenge on riikidevaheline meeskonnavõistlus (10 esindusliiget vanuses 14-19; 20-24), mis toimub igal aastal erinevas kohas https://www.ecsc.eu/
 • CyberPatriot on USA avatud noorte meeskonnavõistlus (põhikool, gümnaasium) – 4-5 liikmelised meeskonnad võistlevad läbi erinevate online katsumuste, et jõuda kõrgeimale tasemele, keda kutsutakse edasi võistlema põhivooru, mis toimub Baltimores, USAs https://www.uscyberpatriot.org/
 • MidNight Sun (Rootsi) – https://www.midnightsunctf.se/
 • Magic (USA) algajate meeskonnavõistlus – https://magicinc.org/

Muud rahvusvahelised võistlused:

Tule sinagi võistlustel osalema!

 

Ülevaade erinevatest võistlustest IT ja küberkaitse valdkonnas Eestis ja mujal

Tagasiside on meile oluline!

Andke oma kommentaar antud sisulehe kohta siin – kliki siia

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Küberkaitse on loodud Tiia Sõmer, Birgy Lorenz, Sten Mäses, ja Triin Muulmann poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut