3 Persoonad ja stsenaariumid

Persoonad

Tarkvara analüüsi ja disaini protsessis on lõppkasutaja huvi ja vajadused kõige tähtsamad. Selle tegevuse käigus kirjeldatakse kasutajaid läbi persoonade (näidiskasutajate).

Persoona on kasutajagruppi esindav personaliseeritud isik (mitte päris isik), kes on loodud oma kasutajagrupi kõige tüüpilisema näitena. Persoonal on üldjuhul nimi, vanus, amet, asukoht ja lisatakse pilt ning iseloomustav lause, pannakse kirja tema motivatsioon, ootused ja lootused, mured ja hirmud ning muidugi ka tegevused.

Persoonade kirjeldamiseks kasutatakse tihti erinevaid malle, nagu näiteks järgmine teenusedisain.info lehel olev.

 

Analüüsi käigus loodud persoonasid peaks aktiivselt kasutama kogu süsteemi disaini ja arenduse protsessi juures algusest lõpuni, sest see on sinu kasutaja hääl ja nägu. On lihtne alati persoona juurde tagasi pöörduda ja küsida endalt mõnda funktsionaalsust arutades: “Aga kuidas see Kadile meeldib? Kas teda üldse huvitab selline asi?”.

Kui hetkega tekib silme ette pilt Kadist ja tema elustiilist, siis on ka küsimusele märksa lihtsam vastata ja üks persoona eesmärk ongi täidetud.

Persoonad jagatakse kasutajagruppide põhiselt – näiteks haldur, toimetaja, tavakasutaja. Alustada tuleb nagu ikka reaalsete kasutajagruppide eristamisest, mida on võimalik teha mitmel erineval viisil – kasutades intervjuusid, küsitlusi, turu-uuringuid, meeskonna olemasolevaid teadmisi ja kogemusi.

Näidisstsenaariumid:

 

Stsenaariumid

Disainiprotsessi jooksul on vajalik silmas pidada ohtusid, mis võivad mõjutada kogu projekti kulgu

  • Liiga kiiresti valitakse esimene ettetulnud lahendus.
  • Probleemi liigne lihtsustamine ja juba tuttavate (ka turvaliste) lahenduste kasutamine, mis omakorda on tingitud erinevate ideede ja alternatiivide vähesest analüüsist.

Selleks, et arendusmeeskonda (ja ka tellijat või klienti) hoida õigel rajal, tuleb protsessi jooksul pidevalt toetuda eelnevatele sammudele ja meeles pidada, et toodet disainitakse selle potentsiaalset kasutajat silmas pidades. Toote või teenuse kasutajad on kirjeldatud persoonade (näidiskasutaja) abiga ning seda, mida kasutaja toote või teenuse juures teeb, kirjeldavad stsenaariumid.

Persoonapõhised stsenaariumid on jutustavad kirjeldused (lood), kuidas üks või mitu kasutajat (persoonat) kasutavad teenust selleks, et oma eesmärgini jõuda. Stsenaariumid aitavad meid läbi jutustuse näidata, kuidas ideaalsel juhul toimub keskkonna kasutamine läbi persoona silmade. Stsenaarium keskendub kasutajale, kuidas nad mõtlevad, tunnevad ja käituvad, mitte tehnoloogilistele võimalustele või ärilistele eesmärkidele. Stsenaariumis ei ole kirjeldatud ka kasutajaliidese detaile või kujundust.

Stsenaariumites kirjeldatu baseerub eelnevates etappides kogutule, millele on lisatud disaineri poolne nägemus kasutaja- ja keskkonnapoolsest käitumisest.

Stsenaariumi elemendid

Järgnev stsenaarium kirjeldab kasutaja Jana toimetamisi ühes veebipõhises rakenduses. Klikka alloleval nimekirjal tutvumaks stsenaariumite elementidega (millest koosneb tüüpiline stsenaarium)!

 

Stsenaariumide hindamine

Selleks, et jällegi veenduda stsenaariumi paikapidavust, tuleb stsenaariumeid hinnata. Hindamiseks kasutatakse disainitava ja loodava rakenduse tulevasi (potentsiaalseid) kasutajaid. Sellist lähenemist nimetatakse osalusdisainiks ning läbiviidavat tegevust disainisessiooniks.

Osalusdisaini sessioonid

Osalusdisaini sessioonil osalevad 2-3 osalejat ja disainer (sessiooni läbiviija). Ühel sessioonil arutatakse ja vaadatakse läbi 3-4 stsenaariumit. Disainisessioonidele kutsutakse võimalusel persoonadele sarnanevad inimesed (kliendid, tootest huvitatud osapooled).

Selleks, et osalejatelt saada maksimaalselt vajalikku informatsiooni, on vajalik sessiooni tarvis ette valmistada küsimused, mida osalejatelt peale stsenaariumiga tutvumist küsida.

Näidisküsimused

  • Milliseid mõtteid see stsenaarium sinus äratas?
  • Kas kujutaksid ennast ette selle kasutaja rollis?
  • Mida sa selle stsenaariumi juures muudaksid?
  • … (järgmised küsimused tekivad juba intervjuu käigus)

Disainisessiooni on vajalik alati dokumenteerida, et hiljem tulla tagasi kasutajate ettepanekute ja mõtete juurde. Kirjalik kokkuvõte baseerub kas video- või helisalvestisel, mille salvestamiseks tuleb enne sessiooni kasutajalt kindlasti luba küsida.

Ülesanne

Looge rühmatöös KoogiLaada näite juurde neljas persoona Maria: eelmisel aastal koogilaada peaauhinna võitnud aktiivne küpsetaja Maria, kes soovib loodava veebilahenduse abil koguda oma kookidele võimalikult palju ostjaid ja endale fänne, kes ta uuesti parimaks hääletaksid. Lähtuge persoona koostamisel näites antud struktuurist: persoona nimi, lühiiseloomustus ja vanus, persoona detailsem kirjeldus ning lõpuks persoona eesmärgid veebilahenduse kasutamisel.

Seejärel koostage rühmatöös vähemalt KAKS stsenaariumit nende nelja persoonaga (Jane, Paul, Maie ja Maria), nt.:

1) Paul registreerub koogilaadale ja Jane näeb seda

2) Koogilaada registreerumistähtaja saabumisel saavad kõik registreerunud infot tänavusel laadal osalejate kohta (Maie ja Jane saavad erinevat infot, loomulikult)

Lisalugemist ja kasutatud allikad

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine on loodud Priit Tammets poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut