Kursuse “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” eesmärk on tutvustada peamiseid mõisteid ja disainiprotsessi tarkvaraarenduse osana. Kursuse peatükid 2 kuni 8 kirjeldavad etappe, mis on vajalikud tarkvaraarenduse meeskonnal läbida nii enne reaalset arendustööd kui ka selle jooksul. Valitud lähenemiste põhjalikkus sõltub alati aga projekti mahust ning selline analüüs tehakse just koostöös disainimeeskonnaga.

Kursusel käsitletud materjalidele lisaks on iga peatüki all viited lugemismaterjalidele teemade kinnistamiseks.

Ülesannete hindamise kriteeriumid lepitakse kokku koos õpetajaga. Iseseisval läbimisel saab aga alati lahendusi valideerida klassikaaslase, sõbra, õe, venna või muuga.

Kursuse õpiväljundid

Kursuse läbinu:

  • teab ja tunneb mõisteid, mis on seotud disainiprotsessiga digiteenuste arendamisel
  • oskab kirjeldada digiteenuste disainiprotsessi ja selle erinevaid etappe
  • on võimeline valima lähtuvalt projekti olemusest valida sobivad töövõtted ja -vahendid disainiprotsessi läbivimiseks
  • nimetada levinud kitsaskohti ja riske, mis on seotud disainiprotsessiga ning kuidas minimeerida või vältida
  • oskab koostada stsenaariumeid, erinevaid kontseptuaalseid mudeleid ja prototüüpe
  • põhjendab tehnoloogilisi valikuid oma projektis nii arendusmeeskonna liikmena kui kliendile

Sissejuhatus ainesse, sh eesmärgid, lühike ülevaade sisust, lõimingust, hindamisest jne.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine on loodud Priit Tammets poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut