39 Materjalide kokkuvõte

Oleme jõudmas “Programmeerimise” kursusega lõpule. Selles osas uusi asju enam ei tutvustata, see-eest püüame õpitu kokku võtta. Kõigepealt esitame loetelu oskustest, mida selle kursuse jooksul omandasime. Kui mõni neist on jäänud selgusetuks, peaksid materjali kordavalt üle vaatama. Tabelis on lingid vastavatele kohtadele raamatus.

Oskus Mis osas materjalides?
kasutada aritmeetilisi jt tehteid https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/muutujad/
kirjeldada ja kasutada erinevat tüüpi muutujaid https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/muutujad/
küsida kasutajalt sisendit https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/sisend-kasutajalt-input/
kasutada tingimuslauseid

 

tingimuslauseid tingimuslause sees

 

mitme tingimusega tingimuslauseid

 

mitmeharulisi tingimuslauseid elif abil

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/tingimuslause/

 

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/tingimuslause-tingimuslause-sees/

 

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/mitmeosaline-tingimus-loogilised-tehted-ja-avaldised/

 

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/mitmeharuline-tingimuslause-elif-abil/

genereerida juhuslikke arve https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/juhuslik-arv/
 kasutada while– ning for-tsükleid https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/3-1-tsukkel/

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/for-tsukkel-funktsioon-range/

kasutada sõnesid ja vastavaid funktsioone https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/soned/
kasutada graafikaraamistikku Tkinter https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/graafikaraamistik-tkinter-tahvel/
kasutada järjendeid ning nende elemente https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/jarjend/
lugeda failist ja veebist andmeid https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/andmed-failist/

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/lugemine-veebist/

https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/lugemine-failist/

kirjutada andmeid faili https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/faili-kirjutamine/
defineerida ja rakendada funktsioone (nii argumentidega kui ilma) https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/part/funktsioon/
kasutada kasutajaliidese moodulit EasyGUI https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/chapter/lihtne-kasutajaliides-easyguiga/

 

Järgnevate ülesannete läbilahendamine annab teatud kindlustunde, et neis oskutes on vajalik tase saavutatud. Siiski ei kata need ülesanded päris kõike õpitut.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Programmeerimine on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Merilin Säde, Kaarel Tõnisson jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut