Sissejuhatus

Kursus “Programmeerimine” on gümnaasiumi informaatika ainekava üks osa. Kursusel saavad õpilased programmeerimise algoskused. Eelnevat kokkupuudet programmeerimisega ei eeldata.

Sissejuhatavas osas tutvume peamiste programmeerimist puudutavate mõistetega: algoritm, programm, andmetüüp, muutuja.

Materjalid koostas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi töörühm.

Materjalide loomist toetasid.

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Programmeerimine on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Merilin Säde, Kaarel Tõnisson jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut