Tingimuslause

Selles osas tutvume tingimuslausega if, mis on üks põhilisi programmeerimises kasutatavaid konstruktsioone. Vaatleme ka juhuslikke arve ning kilpkonnagraafikat.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Programmeerimine on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Merilin Säde, Kaarel Tõnisson jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut