42 Ülesanne. Saja Aakri mets

Saja Aakri metsa elaniku karupoeg Puhhi fännidest metsaomanikud on oma metsatükkide pindalad kirjutanud aakrites (1 aaker = 0,4047 hektarit).

Igal omanikul on ainult ühe puuliigi metsad. Konkreetsete puuliikide puhul on teada aastane metsa juurdekasv hektari kohta tihumeetrites (tm/ha). Näiteks kase puhul võib see olla 4,8 tm/ha, kuuse puhul 6,6 tm/ha, männi puhul 3,7 tm/ha.

Omanik tahab teada, mitu tihumeetrit metsa aastas teatud suurusest suuremates metsatükkides juurde kasvab.

Koostada funktsioon juurdekasv, mis

 • võtab argumentideks metsatüki pindala (ujukomaarv aakrites) ja metsa aastase juurdekasvu hektari kohta (ujukomaarv),
 • tagastab selle pindalaga metsatüki aastase juurdekasvu ümardatuna sajandikeni.

Arvutamise vihje: [1]

Koostada programm, mis

 • küsib kasutajalt
  • failinime (failis on eraldi ridadel metsatükkide pindalad aakrites);
  • vastava puuliigi aastase juurdekasvu hektari kohta tihumeetrites (ujukomaarv);
  • piiri, mitmest aakrist suuremad metsatükid arvesse võtta (ujukomaarv);
 • loeb failist metsatükkide pindalad;
 • arvutab (funktsiooni juurdekasv abil) ja väljastab metsatüki aastase juurdekasvu, kui selle metsatüki pindala on sisestatud piirist suurem;
 • väljastab teate “Metsatükki ei võeta arvesse”, kui metsatüki pindala ei ole sisestatud piirist suurem;
 • väljastab lõpuks ekraanile, mitme metsatüki juurdekasv arvutati.

Näide funktsiooni juurdekasv rakendamisest

Näide programmi tööst

Faili andmed.txt sisu:

0.9
3.78
2.05
1.58


 1. Arvutamiseks võib kasutada valemit: (metsatüki juurdekasv) = (metsatüki pindala aakrites) * 0,4047 * (aastane juurdekasv)

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Programmeerimine on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Merilin Säde, Kaarel Tõnisson jt poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut