Eesmärk

Digitaru seitsmenda etapi eesmärgiks on kavandada ja viia läbi põhjalikum kahepäevane arendus-sprint.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut