Rühmaülesanne

Lähtudes eelmisel korral kirjeldatud sihtrühmast valige üheskoos esmane persoona ja 2-4 teisest persoonat, samuti pange kirja olulisemate kasutus-stsenaariumide pealkirjad. Lähtuge “Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise” õpikust ptk. 3.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut