Rühmaülesanne

Valmistage üheskoos ette arendus-sprindi oodatavate väljundite nimekiri (backlog) ja ajakava, viige sprint läbi. Abiks on “Tarkvara analüüsi ja testimise” õpiku ptk.1.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut