Rühmaülesanne

Sõnastage projekti idee, lähtudes ühelt poolt eelmisel korral sõnastatud probleemist ja teisalt programmeerija poolt pakutavate arendusplatvormide võimalustest. Lisaks teostage üheskoos lihtne konkurentsianalüüs, kus iga tiimiliige analüüsib ühte-kahte olemasolevat rakendust, mis keskendub samale probleemile ja sihtrühmale.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut