Rolliülesanded

  • Disainer/analüütik/testija: koostage testlugu, lähtudes “Tarkvara analüüsi ja testimise” õpiku ptk.5 . Kirjutage testimistulemuste põhjal Githubi veapiletid (programmeerija tööülesanded vigade kõrvaldamiseks).
  • Programmeerija: lahendage Githubi laekunud veapiletitest vähemalt 3.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut