Eesmärk

Digitaru kuuenda etapi eesmärgiks on loodava lahenduse testimine kasutajatega, vigade dokumenteerimine ja kõrvaldamine.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut