Eesmärk

Digitaru neljanda etapi eesmärgiks on loodava lahenduse esmase (LoFi) prototüübi loomine ja kasutajatelt tagasiside kogumine. Arendusse lähevad kasutajate halduse ja kasutajaprofiili vaated.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut