Eesmärk

Digitaru teise etapi eesmärgiks on arendatava digilahenduse idee sõnastamine, olemasolevate sarnaste lahenduste konkurentsianalüüs, arendusplatvormi valik ja arendusnõuete määratlemine.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut