Rühmaülesanne

Viige testloost lähtudes läbi oma rakenduse prototüübi testimine. Abiks on “Tarkvara analüüsi ja testimise” õpik ptk. 6.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut