Rühmaülesanne

Rühmaülesanne: valige oma tiimi töö koordineerimiseks sobiv koostööplatvorm (nt. Trello või Wekan töö korraldamiseks, Github koodi hoidmiseks ja toote koduleheks) ja registreerige kõik tiimiliikmed selle keskkonna kasutajaks. Harjutage tööülesannete andmist Trello keskkonnas.
Sõnastage probleem, mida teie poolt loodav rakendus lahendada proovib.
Abimaterjalid:

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut