Rühmaülesanne

Koostage üheskoos oma rakenduse paberprototüüp, mis muu hulgas sisaldab ka kasutajate halduse ja kasutajaprofiili vaateid. Abiks on “Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise” õpik ptk. 4.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut