Rolliülesanded

  • Disainer/analüütik/testija: vii läbi kasutajaid kaasav disainisessioon (rühmaintervjuu), kus nad annavad tagasisidet nii rakenduse kasutusstsenaariumide kui paberprototüübi kohta. Abiks on “Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise” õpik ptk. 4.
  • Programmeerija: programmeeri rakenduse kasutajate halduse moodul ja kasutajaprofiili loomise vaade.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut