Rühmaülesanne

Valmistage ette oma rakenduse ja selle arendusprotsessi esiltus (pitch) või kaitsmine kooli uurimistööna, viige see esitlus läbi ja salvestage video. Abiks on “Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise” õpik ptk. 8.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut