Rühmaülesanne

Valmistage üheskoos ette teise sprindi backlog ja ajakava, viige sprint läbi. Hea oleks kui saaksite terve tiimiga sprindile pühendada vähemalt kaks päeva, neli tundi tööd mõlemal päeval. Alustage mõlemat päeva SCRUM-meetodile omase püstijalakoosolekuga (Standup). Abiks on “Tarkvara analüüsi ja testimise” õpiku ptk. 1.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut