Digilahenduse arendusprojekt (koodnimega DigiTaru) on viimane, kokkuvõttev osa gümnaasiumi informaatika ainekavast. Kursuse eesmärk on rakendada meeskonnatöös eelnevatel informaatika valikkursustel õpitut konkreetse tarkvara arendusprotsessis. Sellel kursusel võiksid igas meeskonnas osaleda 1-2 programmeerijat, kes on läbinud valikkursused “Programmeerimine” ja “Tarkvaraarendus” ning 1-2 õpilast, kes on läbinud “Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise”, “Tarkvara analüüsi ja testimise” ja/või “Digiteenuste” valikkursused.

Digitaru on koodnimi gümnaasiumi praktilise uurimistööna teostavalt tarkvara-arendusprojektil, milles osalevad 3-5 õpilast erinevates rollides: projektijuht, programmeerija, disainer, analüütik, testija (ühel õpilasel võib olla neist 1-2 rolli). Digitaru projekti jooksul rakendatakse eelnevalt gümnaasiumi informaatika valikainete raames kujunenud teadmisi ja oskusi, et luua konkreetse sihtrühma vajadustest lähtuva tarkvaralahenduse (nt. mobiili- või veebirakenduse) prototüüp. Õpilaste soovi korral võib sellel projektil olla ka riistvaraline komponent (nt. asjade interneti, robootika, liitreaalsuse või mehhatroonika valdkonnast).
Projekti kestel mängitakse läbi agiilse (väleda) tarkvaraarenduse tsükkel idee genereerimisest kuni valminud prototüübi testimise ja esitlemiseni. See arendustsükkel on jagatud kaheksaks etapiks, millest igaühel on konkreetsed ülesanded igale rollile tiimis. Üks etapp võib kesta 1-2 nädalat, seega on Digitaru projekti kestuseks 8-16 nädalat. Soovitavalt kohtub tiim kord nädalas vähemalt üheks paaristunniks, et ühiselt tegelda antud etapi põhiülesannetega. Iga etapi ülesannete lahendused esitatakse kokkulepitud veebikeskkonnas, milleks allpool on kasutatud Trellot, kuid tiim võib selle asemel otsustada ka mõnda muud. Projekti tulemused on kooliga kokkuleppel võimalik kaitsta kollektiivse uurimistööna.
Igal projektil on lisaks meeskonnale veel ka juhendajad, ideaalis on neid kaks: koolipoolne juhendaja (õpetaja) ja välisjuhendaja (nt. tarkvarafirmas töötav ärianalüütik). Koolipoolse juhendaja kohustus on tiimide töökorralduse iganädalane jälgimine ja üldine toetamine, tunniplaani koostamine, ruumide ja arvutite kättesaadavuse tagamine, kooli õppekorralduse ja nõuete järgimise tagamine, uurimistöö kaitsmise ettevalmistamine jne. Välisjuhendajalt oodatakse tiimi tegemiste sisulist tagasisidestamist professionaali vaatenurgast, teise sprindi ja lõppesitluse kavandamise juhendamist ning võimaluse korral ka tegeliku tarkvara-arendusprotsessi ja arendusmeeskondade tööjaotuse tutvustamist oma ettevõttes (soovitavalt koos ettevõtte külastusega). Parimad projektid on oodatud osalema HarNo poolt läbiviidaval riiklikul konkursil.
Digitaru projekti võib teostada kahes erinevas formaadis:
  • KOODIGA – meeskond arendab algupärase, (osaliselt) toimiva riistvara- või tarkvaraprototüübi, mille põhifunktsionaalsused on tiimi enda programmeeritud
  • KOODITA – meeskond piirdub interaktiivse prototüübi loomisega ilma omapoolse programmeerimiseta (nt. AppInventor või WordPress baasil). Näited KOODITA lahenduste projekti-kodulehtede kohta Samsung DigiPass projektist: nutikad-logistikud.weebly.com, www.flyingforest.net

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digilahenduse arendusprojekt on loodud Tallinna Ülikool poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut