16 Algoritm

Selles peatükis õpid,

  • mis on algoritm.

 

 

JÄTA MEELDE! ALGORITM

  • Algoritm on samm-sammuline tegevusjuhis.
  • Algoritm määrab ära, mida ja millises järjekorras on vaja teha.
  • Programmid on oma olemuselt sageli algoritmilised. Programmis tehakse tegevusi enamasti samm-sammult ja kindlas järjekorras.
  • Muutuja on suurus, mis võib omada mitut erinevat väärtust.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut