11 Küberkiusamine

Selles tunnis õpid

 • ära tundma küberkiusamist,
 • õigesti käituma, kui märkad küberkiusamist,
 • õigel hetkel abi küsima.

 

 

JÄTA MEELDE! KÜBERKIUSAMINE

Küberkiusamine:

 • toimub veebis eri digiseadmete vahendusel;
 • võib olla avalik või anonüümne;
 • on sihilik ja korduv tegevus eesmärgiga teha kellelegi haiget;
 • kasutab ära ebavõrdset seisu (kiusaja on mingil moel tugevam või neid on rohkem).

Internetisuhtlus ei erine vahetust suhtlusest – ka internetis tuleb kaaslastega arvestada, nendega viisakalt suhelda ja mõelda võimalikele tagajärgedele. Kõigil on tunded ja õigus tunda ennast turvaliselt.


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

 • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
 • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
 • Mis sulle ei meeldinud?
 • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
 • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut