30 Animatsioon

Selles peatükis õpid

  • ​​​​​​​kirjeldama, mille poolest erineb mängufilm multifilmist,
  • nimetama erinevaid animatsiooni liike,
  • kirjeldama, mille poolest erinevad üksteisest nukufilm ja joonisanimatsioon,
  • looma lihtsa joonisanimatsiooni.

Animatsioon

Animatsioon võimaldab luua liikumatute kujutiste või esemete liikumise illusiooni ehk pettekujutluse liikumisest. Animatsiooni abil saab panna liikuma tegelasi või asju, mis muidu on paigal, näiteks kriipsujukusid paberil. Lihtsama animatsiooni tegemiseks on vaja seadet, millega pildistada ning rakendust, mis aitab pildid liikuma panna, ning kannatlikku meelt. Animatsioonis saab liikuma panna nii nukke, inimesi kui ka kriipsujukusid. Me võime oma tegelased joonistada paberile või kasutada joonistamiseks arvutiprogrammi. Tegelased võib ka ise meisterdada, näiteks voolida plastiliinist. Lõbusate lugude jutustamiseks tasub sorada ka koduses mänguasjakastis ja toredaid animatsioone saab luua isegi päris inimesi kasutades.

Kui tegelased on välja valitud, algab pildistamine. Seda osa animatsioonist on hea teha meeskonnatööna. Üks inimene pildistab ja teine liigutab tegelast edasi. Mida väiksemate sammudena tegelast liigutada, seda sujuvamalt ta hiljem ekraanil liigub. Kui animatsiooni tegelased on reaalsed asjad meie ümber, nimetatakse seda stoppkaader (stop motion) animatsiooniks. Iga kaader pildistatakse eraldi ning järjestikku pilte näidates luuakse liikumise efekt. Siin on näha mõned pildid notsust, mida kasutati all pool olevas animatsioonis.

 

Vaata notsust animatsiooni.

 

Animatsiooni loomine on tõeline kannatlikkuse proov. Selle notsu “jalutama” panemiseks tuli teha 39 pilti.

Sellist animatsiooni liiki, kus kasutatakse nukke, nimetatakse ümarnukk animatsiooniks. Kui tegelased on tehtud paberist, siis on tegemist lamenukk animatsiooniga.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud teadmised aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut