17 Käsk ja käsurida

Selles peatükis õpid,

  • mis on käsk,
  • mis on käsurida.

 

 

JÄTA MEELDE! KÄSK JA KÄSURIDA

  • Käsk on suuline või kirjalik korraldus millegi täitmiseks,  näiteks “astu edasi” on käsk.
  • Käsud moodustavad kokku käsurea, näiteks “astu edasi”, “astu edasi”, “astu edasi” on käsurida.
  • Programm koosneb käskudest ja käsuridadest.

Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut