13 Koodide salapärane maailm

Selles peatükis õpid,

  • mis on kood ja millest see koosneb.

 

 

JÄTA MEELDE! KOOD

  • Kood on kokkuleppeline märk millegi tähistamiseks.
  • Kood võib koosneda tähtedest, numbritest või sümbolitest.

Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut