2 Internet ja veeb

Selles peatükis õpid,

  • kuidas töötavad internet ja veeb,
  • teadvustad, kui palju sa päevas arvuteid ja nutiseadmeid kasutad,
  • õpid tundma abi küsimiseks vajalikke veebisaite.

JÄTA MEELDE! INTERNET

Internet on suur hulk omavahel ühendatud arvuteid, mis üksteisega suhtlevad ja andmeid vahetavad. Arvutile annab käskluse inimene.


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut