24 Logo loomine

Selles peatükis õpid

 • kasutama https://logomakr.com/ tööriistu (sh lisama logo loomise keskkonnas pilte, tekste ning muutma lisatud elementide suurust, värvi ja suunda),
 • laadima logo arvutisse,
 • looma oma tööde jaoks kausta ning muutma kausta nime,
 • leidma alla laaditud töö oma arvutist,
 • salvestama või kopeerima oma töö endanimelisse kausta,
 • leidma oma töö arvutist ning jagama seda õpetaja määratud digikeskkonnas.

Mis on logo?

Logo on sõnadest, tähtedest, pildikestest või muudest sümbolitest koosnev kujund. Firmade ja toodete logode ülesandeks on meie tähelepanu tõmmata, näiteks valivad lapsed sageli poeriiulilt tooteid, mille logosid on nad varem reklaamides näinud. Kuigi me ise ei pruugi seda märgata, siis logod mõjutavad ka meie ostuotsuseid. Uuri tähelepanelikult oma ümbrust. Arutle pinginaabriga:

 • Millistelt esemetelt leiad kõige enam logosid?
 • Millised logod on sulle tuttavad?

 

 

JÄTA MEELDE! LOGO

Logo on sõnadest, tähtedest, pildikestest või muudest sümbolitest koosnev kujund. Eri firmade ja toodete logode ülesandeks on köita meie tähelepanu, näiteks lapsed valivad sageli poeriiulilt just neid tooteid, mille logosid on nad varem reklaamides näinud. Kuigi me ise ei pruugi seda märgata, siis logod mõjutavad ka meie ostuotsuseid.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

 • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
 • Mis tegevus sulle kõige rohkem meeldis?
 • Mis sulle ei meeldinud?
 • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
 • Kirjelda oma sõnadega, mis on logo ja kuidas see mõjutab inimesi?
 • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud teadmised aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut