31 Arvutianimatsioon

Selles peatükis õpid

  • kasutama kopeeri ja kleebi käsklust ning sisestama vajaliku aadressi kopeerimiseks aadressiribale,
  • looma lihtsama arvutianimatsiooni Piskelapp keskkonnas,
  • laadima valmis töö oma seadmesse,
  • laadima oma töö õpetajale esitamiseks sobivasse keskkonda või avama oma töö teistele näitamiseks.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud teadmised aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut