5 Infootsing II

Selles peatükis

 • meenutad infootsimise põhimõtteid,
 • õpid viitama infoallikatele.

 

 

JÄTA MEELDE! INFO OTSIMINE

Infot otsitakse tavaliselt selleks, et saada uut teavet, lahendada mõni mure või teha parim võimalik otsus. Informatsiooni leidmiseks veebis kasutatakse otsimootorit. Kui leiad infot otsides põneva pildi, video või kirjutise, mida soovid kasutada oma töös või postituses, siis kindlasti viita autorile.

Viitamine on vajalik, sest

 • see näitab lugupidamist teise autori suhtes, on teda tunnustav,
 • lisab usaldusväärsust näidates, et argumente toetavad tõendid,
 • täpne viide aitab vajadusel kontrollida algallika tõepärasust,
 • täpsed viited näitavad, et sa ei esita kellegi teise loodut enda nime all.

Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

 • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
 • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
 • Mis sulle ei meeldinud?
 • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
 • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut