26 Ühisjoonistamine

Selles peatükis õpid

 • nimetama oluliseimaid veebis koostöötamise reegleid,
 • suhtuma lugupidavalt teiste loomingusse,
 • töötama rühmas,
 • väljendama oma arvamust viisakalt, teistele õpilastele haiget tegemata.

Miks on oluline koos tegutsemine?

Mõnikord on tore tegutseda koos teistega, näiteks mängida või joonistada. Oskus teha midagi teiste inimestega ühiselt on tegelikult vajalik oskus. Kui igal ühel meist on mõni hea mõte, siis kõiki neid mõtteid kokku pannes saab ühe suure vägeva idee. Ühtlasi leiab koos tegutsedes üles ka need vead, mis üksi ülesannet täites võivad jääda kahe silma vahele. Tänases tunnis räägime sellest, mida tuleb meeles pidada koos teistega internetis töötades ning katsetame koos joonistamist.


Pea meeles!

 • Teistega koos töötades on oluline ära kuulata kõikide osapoolte arvamused.
 • Ära ütle teisele halvasti, kui sulle tema mõte või lahendus ei meeldi.
 • Viisakas on küsida, miks ta nii arvab ja vajadusel öelda oma arvamus.
 • Kui teete ühiselt arvutis sama ülesannet, siis enne kui hakkad kaasõpilase teksti või pilti muutma või kustutama, küsi alati selleks luba.
 • Ära unusta, et viisakat sõnavara tuleb kasutada igas ainetunnis.
 • Õppetöö ajal on oluline keskenduda sulle antud ülesandele.
 • Kui tunned, et sa ei saa aru sellest, mida pead ülesandes tegema, siis palud abi õpetajalt.
 • Lõpeta oma töö alati õigeaegselt.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

 • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
 • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
 • Mis sulle ei meeldinud?
 • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
 • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut