10 Suhtlemine internetis

Selles tunnis õpid

  • mõistma avaliku ja privaatse digisuhtluse eripära,
  • tundma internetisuhtlusel kasutatavat slängi ja lühendeid.

 

 

JÄTA MEELDE!  INTERNETIS SUHTLEMINE

Internetis suheldes võib sinu suhtlus olla kas privaatsem, näiteks suhtlemine oma vanematega, õpetajaga või lähedaste sõpradega, või siis avalik, näiteks postituste tegemine sotsiaalmeedias või avalikes jututubades kirjutamine.

Isegi kui suhtlus tundub esmapilgul privaatne, pead meeles pidama seda, et kogu suhtlust internetis tuleks vaadata kui avalikku suhtlust, sest alati on olemas võimalus, et sinu räägitu läheb “rändama”.

Internetisuhtluses kasutatakse sageli ka erinevaid lühendeid, millega kursis olemine aitab sul aru saada teistest inimestest.


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut