1 Arvuti

 

Selles peatükis

  • saad teada, mis asi on arvuti;
  • oskad nimetada seadmeid, mille sees on arvuti;
  • oskad nimetada erinevaid arvutite juurde kuuluvaid sisendseadmeid ja väljundseadmeid;
  • teed vahet riistvaral ja tarkvaral.

 

 

JÄTA MEELDE! ARVUTI

Arvuti on elektrooniline programmeeritav seade, mis võtab vastu, töötleb ja salvestab andmeid. Arvuti aitab kirjutada tekste, joonistada pilte, mängida mänge ja käia internetis. Tänu arvutile saame suhelda ja teha koostööd.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud teadmised aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut