8 Turvaline e-post

Selles peatükis õpid

  • looma e-posti kontot,
  • saatma e-kirja,
  • tundma e-posti ohutust ja meilietiketti.

 

 

JÄTA MEELDE! E-KIRI

Internetis saad sõpradega suhelda, näiteks jututubades, erinevates sõnumirakendustes või e-posti kaudu. Ametlikuks suhtluseks kasutatakse sageli e-kirja saatmist.

Elektronkirja (teiste nimetustega: e-kiri, e-meil) saatmiseks ehk e-posti kasutamiseks on vajalik meilikonto.

E-kirjade saatmisel järgitakse meilietiketti – see on reeglite ja heade tavade kogum elektronkirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks.


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

  • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
  • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
  • Mis sulle ei meeldinud?
  • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
  • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut