28 Pildid ja autoriõigus

Selles peatükis saad teada,

 • mida tähendavad mõisted “autoriõigus” ja “otsingumootor”,
 • kuidas otsida internetis pilti,
 • kuidas viidata teose autorile,
 • kuidas laadida arvutisse pilti,
 • kuidas lisada pilti oma tööle,
 • käsklustest “kopeeri” ja “kleebi”.

Üks pilt räägib sageli rohkem kui tuhat sõna. Tänases tunnis vaatame, kuidas oma tööde illustreerimiseks leida internetist sobivaid pilte ning lisada neid oma tööle. Enne seda räägime sellest, mida peab teadma autoriõigustest.

Teos ja autor

Teos on autori loomingulise tegevuse tulemus, näiteks võib olla teos sinu kunstitunnis tehtud joonistus; informaatika tunnis tehtud foto või video. Samuti loetakse teoseks kirjanduse valdkonnas tehtut, näiteks luuletused, jutustused jms. Ka teadlaste tehtud uurimistööd on nende teosed ning teadlased on nende autorid. Ka arvutiprogramm on teos, sest selle on kirjutanud tarkvara arendaja. Kõige olulisem on, et teos oleks autori loomingu tulemus ega sarnaneks ära tuntavalt mõne juba varem loodud teosega.

Arutle pinginaabriga.

 • Kirjelda pinginaabrile teoseid, mille autor sa oled?
 • Mis on kõige erilisem teos, mille loonud oled?

Autoriõigused

Autoriõigused kaitsevad kirjandus-, kunsti- ja teadusteose loojaid ehk autoreid ja nende teoseid. Tehnikavaldkonnas loodud seadmeid autoriõigused ei kaitse. Kui sa oled tubli leiutaja ning oled mõelnud välja mõne uue kasuliku vidina, siis võid saada kaitset oma tööle leiutise või kasuliku mudelina.

Autoril on õigus oma tööd igal moel kasutada. Ta võib lubada ja keelata teistel inimestel oma teose kasutamise. Autoril on õigus oma teost täiendada ja muuta ning soovi korral nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt. Autoril on õigus oma töö eest tasu saada, kui ta seda soovib.

JÄTA MEELDE! AUTORIÕIGUS

Autoriõigus on teose (näiteks raamatu, kunstiteose, muusikalise teose, foto jne) autori õigus oma teose avaldamisele, reprodutseerimisele ja levitamisele. Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Autoriõigus kaitseb teoseid. Autoril on õigus enda teoseid ise edasi müüa ja levitada; teised inimesed ei või seda teha ilma autorilt luba küsimata.

Loe, kes on arendaja.

Kes on tarkvara- või IKT-süsteemide arendaja?

Tarkvara- või IKT-süsteemide arendaja selgitab välja kliendi vajadused ja loob selle alusel tarkvara- või IKT-süsteemi. Nõuetele vastava projekti põhjal infosüsteemi loomine ja rakendamine sisaldab ka selle testimist, integreerimist, kasutusjuhendite loomist ja juurutamist. Arendaja valib sobivad vahendid ja viisid vastavalt lähteülesandele ning mõistab loodava lahenduse konteksti. Ta vastutab, et loodud lahendus oleks kliendile väärtust loov, turvaline ja võimalikult jätkusuutlik.

Tarkvaraarendaja loob tarkvara kindla töö jaoks, nt kontori- ja majandustarkvara, veebilahendused või tarkvara, mis juhib ja haldab arvutisüsteemi riistvara ning rakendustarkvara töötamist.

Ametinimetusena on kasutusel ka näiteks programmeerija,  andmebaaside arendaja, IKT-süsteemide arendaja, kasutajakogemuse (UX) disainer, kasutajaliidese (UI) disainer, DevOps  insener, testija. (edu.ee)

Mida peab teadma piltide kasutamisest õppetöös?

Oma töid on tore kaunistada piltide ja fotodega, sest üks pilt jutustab rohkem kui tuhat sõna. Igakord ei pea oma töö jaoks ise pilti looma. Internetist võib leida palju toredaid pilte ja fotosid, millega oma töid kaunistada. Kuna internetist leitud pildid ja fotod on ka kellegi looming, siis peab teadma, et need on autoriõigustega kaitstud. Kas me ei tohigi siis internetist pilte oma töö jaoks kasutada? Õnneks tohime internetist leitud pilte ja muid teoseid koolitöös kasutada. Teiste loodud teoste kasutamisel tuleb viidata autorile. Viitamine tähendab, et lisad oma töösse autori nime (foto 1). Mõnikord on autori nime raske leida, sel juhul tuleb lisada pildi juurde link (foto 2).

Foto 1. Pilt leiti internetist otsingusõnaga “suvi”. Pildi autor Terje Lepamets.
Foto 2. Otsingusõnaga “talv” leitud pilt. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Viljandi_j%C3%A4rv_talvel.jpg

 

JÄTA MEELDE! OTSINGUMOOTOR

Otsingumootor ehk otsimootor on arvutiprogramm (tavaliselt otsinguprogrammide-andmebaaside süsteem), mille väljundi abil saab veebis infot kiiremini leida (Vikipeedia).

Ülesanded

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

 • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
 • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
 • Mis sulle ei meeldinud?
 • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
 • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud teadmised aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut