7 Virtuaalne mina

Selles peatükis õpid

 • looma virtuaalset identiteeti ehk oma virtuaalset mina,
 • olema teadlik sotsiaalmeedia kasutaja,
 • kaitsma ennast internetis,
 • aru saama, kuidas internet võib sind mõjutada,
 • hindama tasakaalu virtuaalse- ja pärismaailma vahel.

 

JÄTA MEELDE! DIGITAALNE JALAJÄLG

Konto loomisel küsitakse sinu käest palju infot – mõtle hoolega, mida ja kellele sa avalikustad!

Internetis tegutsedes tekib digitaalne jalajälg. Digitaalseks jalajäljeks loetakse kõiki sinu tegevusi veebis, mis on sinuga seostatavad.

Virtuaalmaailm mõjutab sinu päris elu:

 • sinu ajul ei õnnestu luua terviklikke teadmisi, kui tähelepanu hüppab ühe info või teavituse pealt järgmisele,
 • suhtlus virtuaalilmas on küll väga tihe, aga see ei asenda kontakte pärismaailmas, mis tagavad heaolu.

 


Mida sa täna õppisid?

Mõtle ja arutle koos õpetajaga:

 • Mis sulle tänasest tunnist meelde jäi?
 • Mis tegevus sulle meeldis kõige rohkem?
 • Mis sulle ei meeldinud?
 • Mida sa tänases tunnis uut õppisid?
 • Mis sa arvad, kuidas tänases tunnis õpitud reeglid ja tegevused aitavad sind edaspidises elus?

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Digiõpik I kooliaste on loodud xxx poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut