13 Andmestruktuuride võrdlustabel

Programmeerimiskeeltes on võimalik kasutada mitmesuguseid andmestruktuure, mis teatud aspektides on sarnased, teistes aga erinevad. Alltoodud tabelis on võrdlevalt väljatoodud Pythoni põhiliste andmestruktuuride omadused. Tegelikult on see info eelnevates materjalides juba olemas. Siin on see lihtsalt kompaktsemalt esitatud.

Järjend (ingl list) Ennik (ingl tuple) Hulk (ingl set) Sõnastik (ingl dict)
Järjestus Unikaalsed indeksid, kindel järjestus Unikaalsed indeksid, kindel järjestus Ei ole indekseid, kindel järjestus puudub Unikaalsed võtmed, kindel järjestus
Näited
 • järjend = [], järjend = list()
 • järjend = [7]
 • järjend = ['999', 777]
 • ennik = (), ennik = tuple()
 • ennik = (42,)
 • ennik = ('PAII', 1011)
 • hulk = set()
 • hulk = {4}
 • hulk = {'s', 'e', 't', 2}
 • sõnastik = {}, sõnastik = dict()
 • sõnastik = {'üks': 1}
 • sõnastik = {'四': 4, '五': 5, 4: 4}
Elemendi lisamine järjend += [element], järjend.append(element) Mittemuteeritav, elemente ei saa lisada hulk.add(element) sõnastik[võti] = väärtus
Elemendi muutmine järjend[indeks] = väärtus Mittemuteeritav, elemente ei saa muuta remove(element), add(element) sõnastik[võti] = väärtus
Teisendamine Näiteks hulgast järjendiks list({3, 4}) → [3, 4] Näiteks järjendist ennikuks tuple([3, 4]) → (3, 4) Näiteks järjendist hulgaks set([3, 4]) → {3, 4} Näiteks paaride järjendist sõnastikuks dict([('Aare', 49), ('Malle', 46)]) → {'Aare': 49, 'Malle': 46}
Elementide korduvus Võib olla korduvaid elemente Võib olla korduvaid elemente Korduvaid elemente ei ole Korduvaid võtmeid ei ole

 

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut