61 Sissejuhatus

Veebiraamistikud

HTML-i ja CSS-i kasutades saame luua staatilise veebilehe. Tänapäevane veebileht aga on enamasti dünaamiline. Sellised lehed kasutavad sageli veebirakendusi, mis on dünaamilised. Selleks, et veebirakenduste loomine oleks lihtsam, kasutatakse veebiraamistikke, mis on loodud veebirakenduste loomise toetamiseks. Need annavad võimalusi teha kiiremini keerukamaid rakendusi. On olemas vahendid nii sisu haldamiseks kui ka raamistikud, mis on programmeerimiskeele põhised. Kõige tuntumad Pythoni veebiraamistikud on Django ja Flask. Raamistikke liigitatakse ka universaal- ja mikroraamistikeks. Universaalraamistikud pakuvad arendamisel väga laialdast tuge, kuid neid ei ole lihtne kasutada lihtsamate projektide puhul. Lihtsamate projektide jaoks on mõeldud mikroraamistikud, kus veebiraamistikus endas on vähem teeke ja komponente. Mitmete mikroraamistike puhul on paljud funktsionaalsused siiski võimalikud eraldiseisvate teekide kaudu.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut