28 Etapp 5. Esmase prototüübi avaldamine ja testimine

Alustage rakenduse arendamisega. Prototüübi loomisel püüdke tööle saada näiteks tarkvaraprojekti osad- olgu selleks kas andmete töötlus, veebirakenduse põhja loomine või kasutajaliidese tööle saamine :

  1. Kõik lahendused lisage GitHubi. Lisage README-faili ka kasutusjuhis, kuidas programm tööle saada (nt, millised mooduleid on programmi käivitamiseks vaja, milline fail käivitada jne).
  2. Korraldage regulaarselt projektimeeskonna kokkusaamisi ja hoidke end üksteise tegemistega kursis, ka sünkroonis – teete ju ühist asja.
  3. Iga arutelu või kokkusaamise järel kirjutage selle kohta projekti halduse keskkonda (nt Trellosse) lühike protokoll, milles on dokumenteeritud vastuvõetud ühisotsused/tegevused.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut