30 Etapp 7. Projektide esitlemine

Esitlus annab võimaluse tutvustada oma projekti ka klassikaaslastele ning tutvuda nende valmis tarkvaraprojektidega. Esitlus koosneb kahest osast:

  1. Esitluse tegemine (kui on poster, siis koos postriga), mis peaks tutvustama projekti kolme aspekti:
    1. Probleemi tutvustust ja programmi töö demonstreerimist.
    2. Koodi näitamist ja kommenteerimist.
    3. Projekti valmimise ja rollide jagamise kirjeldamist. Mis õnnestus? Mida oleks saanud paremini teha?
  2. Teiste esitluste kuulamine. Millised küsimused-mõtted tekkisid? Mis oli huvitav? Mida soovitate?

PS! Kui projekt sisaldab osi/mooduleid, mida klassiarvutist näidata ei saa, siis võiks kasutada enda sülearvutit.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut