59 Flaski mooduli paigaldamine, esimene programm

Flask on paindlik mikroraamistik, mille võimalusi vaatame järgnevalt lähemalt.

Flaski mooduli paigaldamine

Kõigepealt tuleb meil paigaldada Flaski moodul. Selleks valime Thonny menüüst Tööriistad → Halda lisapakke (Tools → Mangage Packages), seejärel kirjutame otsinguaknasse flask ja vajutame Otsi pakki PyPI-st (Find package from PyPI). Nüüd saab installida Flaski mooduli, vajutades nuppu Installi (Install).

Flaski paigaldamine

Nüüd saame kirjutada Thonnys oma esimese Flaski programmi.

Esimene programm

Järgnevalt vaatame, kuidas Flaskis luua programm, mis kuvab teksti Tere, maailm.

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
@app.route('/avaleht')
def hello_world():
    return 'Tere, maailm!' 

if __name__ == '__main__':
    app.run()

Vaatame rida-realt, mida see programm teeb.

from flask import Flask
Imporditakse Flaski moodul.
app = Flask(__name__)
Luuakse klassi eksemplar. Argument on rakenduse mooduli või paketi nimi.
@app.route('/')
Näitab, millise aadressiga käivitatakse järgnev funktsioon.
@app.route('/avaleht')
Aadresse, millega käivitatakse järgnev funktsioon, võib olla rohkem kui 1. Need kirjutatakse enne funktsiooni eraldi ridadele.
def hello_world():
    return 'Tere, maailm!'
Funktsioon tagastab sõnumi, mida veebilehitsejas näidatakse.
if __name__ == '__main__':
    app.run()
Arendusserveri käivitamine.

Kui näeme aadressil http://127.0.0.1:5000/ ja  http://localhost:5000/ teksti Tere, maailm!, on meie kõige esimene rakendus õnnestunud. Kuna defineerisime failis 2 aadressi ('/' ja '/avaleht', kuvatakse tekst Tere, maailm! ka aadressidel http://127.0.0.1:5000/avaleht ja http://localhost:5000/avaleht. Selle, mis aadressidelt me tulemusi näeme, defineerisime failis järgmiste ridadega:

@app.route('/')
@app.route('/avaleht')

'/' tähendab, et saame tulemust vaadata aadressidelt http://127.0.0.1:5000/ ja  http://localhost:5000/. Kui aga oleme aadressis näidanud näiteks '/avaleht', tuleb vaatamiseks aadressi lisada ka sõna avaleht (http://127.0.0.1:5000/avaleht). Kui me oleksime aadressi defineerinud ainult reaga @app.route('/avaleht'), ei kuvataks aadressidel http://127.0.0.1:5000/ ja  http://localhost:5000/ midagi (tuleb teade Not Found), sest nendel aadressidel kuvamist defineeritakse reaga @app.route('/').

Nüüd saame vaadata, kuidas esimene rakendus veebi üles panna, nii et see kõigile paistaks.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut