54 Andmete lugemine ja kirjutamine

Andmete lugemine failist

Andmete analüüsimisel on sageli vaja andmed lugeda failist. Ilmselt kõige sagedasem tekstifaili formaat, mida andmeanalüüsis kasutatakse, on CSV. Pandas pakub CSV failide lugemiseks funktsiooni read_csv, mis tagastab andmefreimi. Loeme andmed Euroopa kasvuhoonegaaside emissiooni kohta. Andmed on failist kasvuhoonegaasid.csv (allikas Eurostat). Lisame juurde ka failikodeeringu UTF-8 ja andmete eraldajaks on semikoolon (;).

andmed = pd.read_csv('kasvuhoonegaasid.csv', encoding='UTF-8', sep=';')

 !  CSV failis ei tohi olla veeru nimedes tühikuid, need tuleb asendada _ -ga (alakriipsuga). Näiteks Keskmine hinne → Keskmine_hinne.

Sama funktsiooniga on võimalik ka andmed veebist lugeda. Faili nime asemel tuleb kasutada veebilinki, kus andmed asuvad.

 

andmed = pd.read_csv('http://kodu.ut.ee/~merka123/plotly/kasvuhoonegaasid.csv', encoding='UTF-8', sep=';')

Andmete kirjutamine faili

Kui andmed on töödeldud, võib tekkida vajadus need uude faili kirjutada. Seda saab teha funktsiooni .to_csv abil. Kirjutame muudetud andmed faili nimega uued_andmed.csv, kasutame eraldajana semikoolonit.

andmed.to_csv('uued_andmed.csv', sep=';', encoding='utf-8')

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut