63 PythonAnywhere

Selleks, et saaksime oma esimese loodud rakenduse üles panna, saame kasutada Pythoni rakenduste jaoks mõeldud keskkonda PythonAnywhere, mis asub aadressil https://www.pythonanywhere.com/. Keskkond on kõigile tasuta ja sobib õppimiseks. Samuti kasutatakse seda loodud rakenduste ülespanemiseks.

Kõigepealt loome konto. Selleks vajutame ülemisel sinisel ribal linki Pricing & signup ja loome alustaja konto (Create a Beginner account).

PythonAnywhere

Seejärel avaneb järgne vaade:

PythonAnywhere

Nüüd saab sisestada oma andmed.

PythonAnywhere

Meilile tuleb kiri lingiga, millele vajutades saab kinnitada meiliaadressi. Kui meiliaadress on kinnitatud, saame asuda keskkonda kasutama.

Valime menüüst Web → Add a new web app → Next. Avaneb aken domeeni nimega. Vajutame Next.  Nüüd avaneb aken, kus tuleb valida, millist veebiraamistikku me kasutame. Valime Flask, seejärel Next.

PythonAnywhere

Seejärel avaneb aken, kus tuleb valida Pythoni versioon, mida kasutame. Seda, milline Pythoni versioon parasjagu kasutusel on, saab vaadata Thonny alumisest ehk käsuaknast. Näiteks kui Thonnys on näha, et versioon on 3.7.7, tuleb siin valida 3.7.

PythonAnywhere

Nüüd luuakse failide jaoks kaust, kus on esialgu näitefail. Minul on see /home/appveebis/mysite/flask_app.py.

PythonAnywhere

Kui lähme aadressile kujul https://kasutaja.pythonanywhere.com, kus sõna kasutaja asemel on igaühe oma kasutajanimi, on seal näha näitefaili sisu, ehk Hello from Flask! Edasi vaatame, kuidas lisada näitefaili asemele enda loodud fail.

Valime ülevalt menüüst Files, seejärel vasakult mysite. Nüüd on näha ka näitefail flask_app.py. Saame kustutada näitefaili ja laadida üles enda loodud faili.

PythonAnywhere

Järgmisena valime ülevalt menüüst Web ja kerime natuke allapoole, kuni on lehe keskel näha blokk Code jaotus WSGI configuration file ja vajutame vastavale lingile (igaühel on aadressis oma kasutajatunnus, meie näites on aadress /var/www/kasutaja_pythonanywhwere_com_wsgi.py)

PythonAnywhere

Nüüd avaneb järgnev kood:

PythonAnywhere

Siin tuleb viimasel real from järel muuta nime nii, et see kattuks selle faili nimega, kus on meie esimene rakendus. Seejärel vajutada Save. Praeguse näite puhul kirjutame flask_app asemele app, vajutame Save ja lähme seejärel ülevalt vasakult Back nupuga tagasi ja näeme leheküljel nuppu Reload kasutaja.pythonanywhere.com (igaühel on sõna kasutaja asemel oma kasutajanimi).

PythonAnywhere

Nüüd vajutame Reload kasutaja.pythonanywhere.com ja seejärel on hea kontrollida, kas kõik õnnestus ja aadressil kasutaja.pythonanywhere.com ilmub õige sisu (hea on avada see aadress uues sakis – näiteks avada uus sakk ja kopeerida sinna aadress). Kui tahame lisada sama failinimega faili uuesti, siis konfiguratsioonifailis muudatusi teha ei ole vaja, küll aga tuleb leht uuesti laadida. Selleks valime menüüst Web → Reload kasutaja.pythonanywhere.com (igaühel on sõna kasutaja asemel oma kasutajanimi).

Kui tahame teha failis muudatusi, siis on hea teha seda Thonnys ja vaadata iga kord tulemust aadressi http://127.0.0.1:5000/ kaudu. Alles siis, kui tahame faili veebi üles panna, siis laadime selle üles PythonAnywhere keskkonda.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut