25 Etapp 2. Projekti arendusidee sõnastamine

  1. Valige üks keskkond projekti tegevuste haldamiseks, mis sisaldab projektimeeskonna liikmete vahel jagatud tööülesandeid ja seonduvaid dokumente. Võmalikud keskkonnad projekti haldamiseks (võib ka kombineeritult) on:
    1. Trello.com
    2. Slack
    3. Google Drive
    4. Mõni muu keskkond kombineeritult eelnevaga
  2. Loodud projekti halduse keskkond (nt Trello tahvel) tehke avalikuks ja viidake GitHubis projekti Readme-failis
.

Litsents

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Tarkvaraarendus. 2. trükk on loodud Eno Tõnisson, Tauno Palts, Kaarel Tõnisson, Heidi Meier, Merilin Säde, Ago Luberg, Birgy Lorenz, Einar Kivisalu, Meelis Antoi, ja Säde Mai Krusberg poolt Creative Commons Attribution 4.0 International License litsentsi alusel, kui pole teisiti märgitud.

Jaga seda raamatut